Se över era lokaler

Det är viktigt att om man äger någon form av lokal att man regelbundet ser över om det är något som behöver åtgärdas. Det kan vara en lokal som hyrs ut till privata fester eller annat. Allt som används regelbundet kommer att slitas och det kan finnas saker som är enklare att åtgärda än andra.

Skapa en underhållningsplan

Har man redan från början skapat en underhållningsplan för sin lokal så följer man den till punkt och pricka. Skulle man upptäcka något som behöver åtgärdas så gör man det direkt. Det kan vara att köket och hygienutrymmen behöver förbättras med golvytor eller att det behöver målas om för att öka standarden. Det är alltid trevligare att hyra ut en lokal som är fräsch på alla plan.

Krav som ska uppfyllas

Det gäller att lokalen uppfyller de krav det finns på uthyrning av lokaler. Som ägare av lokalerna så gäller det att man uppfyller dessa krav för att få hyra ut lokalerna. Det är viktigt att nödutgångar är väl märkta och att det både finns brandvarnare installerade och brandsläckare strategiskt utplacerade. Ta för vana att kolla upp detta och skriv med det i den underhållningsplan som upprättas.