Sälja en festlokal

Festlokal

För dig som funderar på att sälja din festlokal kommer här några tips på saker att tänka på inför försäljningen. För att vara säker på att få ut ett bra pris för din verksamhet behöver du kunna uppvisa fina resultat. Det är bra att ha några års framförhållning för att förbereda försäljningen. På så vis kan du arbeta på att sänka kostnaderna genom att anpassa din personalstyrka och på andra sätt effektivisera verksamheten. Se också till att redovisa hela omsättningen – en högre redovisad omsättning ger ett betydligt högre värde.

Ta till hjälp

Tveka inte att ta hjälp från professionellt håll när du väl har bestämt dig för att sälja. Fråga till exempel en revisor eller en jurist om råd för hur du bäst går tillväga i just ditt fall. För att få en realistisk värdering av vad din festlokal är värd rent pengamässigt, vänd dig till en professionell värderare. Självklart vill du få ett så bra pris som möjligt för ditt företag och en skicklig mäklare kan hjälpa dig att driva upp försäljningspriset. Ta dig därför tid att hitta en mäklare som du kommer bra överens med och känner förtroende för. Be om offerter från flera olika håll innan du bestämmer dig. Ett tips är att kontakta mäklararvode.se där du kan få offerter från flera olika mäklare helt gratis.

Vikten i att hitta rätt kund

En lyckad försäljning handlar också om att hitta rätt kund. Det handlar inte bara om vem som betalar det högsta priset – du vill också ha en kund som förstår verksamheten och kan fortsätta att driva den framgångsrikt. Ett sista tips är att avvakta ett tag innan du offentliggör försäljningen. Att gå ut med att man tänker sälja skapar lätt en oro hos leverantörer och kunder och det kan påverka affärerna negativt.